sivananda

Zasady uczestnictwa w zajęciach Jogi

Stan zdrowia

 • Każdy z uczestników powinien informować prowadzących zajęcia o swych problemach zdrowotnych. Przy poważniejszych schorzeniach konieczna jest konsultacja lekarska! Konsekwencje niepowiadomienia prowadzących o aktualnych schorzeniach ponosi uczestnik. Wszelka aktywność fizyczna związana jest z ryzykiem urazu czy kontuzji, ryzyko to ponosi uczestnik zajęć.
 • Prosimy przyszłe mamy o informowaniu o ciąży ponieważ wymagają indywidualnego prowadzenia.
 • Schorzenia typu nadciśnienie, wady serca lub jego dysfunkcje, stany pourazowe kręgosłupa, schorzenia narządu wzroku, przebyte operacje, schorzenia neurologiczne, patologiczne dysfunkcje psychiczne, bóle głowy etc, wymagają wcześniejszych konsultacji lekarskich oraz indywidualnego prowadzenia, bądź (w zależności od stopnia schorzenia) są przeciwwskazaniem do ćwiczeń jogi.

Płatności

 • Prosimy o regulowanie opłat do 5-go każdego miesiąca.
 • Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy.
 • Płatne z góry za cały miesiąc w/g aktualnego cennika.
 • Istnieje możliwość wykupienia lekcji pojedynczej.
 • Niewykorzystane zajęcia z powodów zdrowotnych można odrabiać tylko w granicach miesiąca rozliczeniowego. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc.

Zasady korzystania z zajęć

 • Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia i nie wchodzenie na salę ćwiczeń podczas śpiewania mantry.
 • W czasie trwania zajęć ćwiczymy w skupieniu, bez rozmów, dokładnie przestrzegając wskazówek nauczyciela
 • Do ćwiczeń jest wskazany luźny, wygodny i czysty strój typu dres.
 • Ćwiczymy bez obuwia, uprasza się przebieranie skarpet.
 • Ćwiczymy bez jakiejkolwiek biżuterii ze względu na zwiększone ryzyko kontuzji.
 • Zaleca się nie spożywanie posiłków na 2 godziny przed zajęciami.
 • Prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych.
 • Prosimy wziąć pod uwagę, iż w przypadku zajęć odrabianych, przy pełnym obłożeniu sali, pierwszeństwo mają uczestnicy zapisani na tę godzinę.